Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Virtsu kai nr 7 ja parkla vahelise ala süvendamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus on madalam riigihangete seaduses sätestatud riigihangete rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.

Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb osaliselt süvendada Virtsu kai nr 7 – sadamaterminali – parkla vaheline ala. Vastavalt projektile tuleb süvendusala A (250 m3) ja süvendusala B (200 m3) süvendada kõrgusmärgini -0,6 m ning süvendusala C (slipi kanal ca 400 m3) kõrgusmärgini 1,6 m. Süvendustööde maht on kokku 850 m3. Süvendustööde käigus ammutatav pinnas kaadatakse kaadamisalale keskpunkti koordinaatidega: 58º 30’0 N ja 23º 28’5 E, diameetriga 0,5 meremiili. Töö mahtu kuulub hüdrograafilise mõõdistuse koostamine kogu Virtsu sadama kai nr 7 ja parkla vahelise veeala kohta (veeala suurus ca 1,5 ha) ning kooskõlastamine Veeteede Ametis. Sadam ei ole kohutatud tagama Virtsu sadamas kai äärset seismise kohta Töövõtja ujuvalustele.

Hankedokumentide taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee.

Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Hanke teostamise aeg: Töö teostamise algus: alates 01.07.2011.a., Töö teostamise lõpptähtaeg: 31.08.2011.a.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.03.2011 kell 14.00.
Pakkumuste avamise aeg 28.03.2011 kell 14.10.

  • Võitja: Osaühing Wetmen

  • Lepingu kuupäev: 05.04.2011