Hankemenetluse teade (nr. 112793)

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Virtsu sadam, kai nr. 1 rekonstrueerimine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.

Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 18.05.2009.a., teate registreerimisnumber 112793.

Ehitustööde teostamise koht: Virtsu sadam, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond, Eesti Vabariik.

Käesoleva ehitustööde hanke raames Virtsu sadama kai nr 1 rekonstrueeritakse uue 2010 aasta kevadel liinile tuleva parvlaeva teenindamiseks, kusjuures kai pikkus on 105 m, vee sügavus kai ääres 7,0 m. Olemasolev kaldaramp demonteeritakse ja ehitatakse uus vaiadele toetuv kaldaramp. Kaile paigaldatakse uued plaatvendrid, lisapollarid. Akvatooriumi põhi kai ääres kaetakse monteeritavate betoonplaatidega.
Rajatakse uued vee- ja kanalisatsioonitrassid kuni parvlaeva ooteala laienduse mahus väljaehitatud trassideni.

Kai nr 1 vabastatakse parvlaevade teenindamisest alates 01.detsembrist 2009.a., kuid kommunikatsioonide ehitust saab teostada hiljemalt 15.oktoobrist 2009.a. arvestusega, et kõik tööd lõpetatakse hiljemalt 15.mai 2010.a.Tööde lõpptähtaeg on seotud uue parvlaeva liiniletulekuga, mistõttu peavad tööd olema tingimusteta lõpetatud ettenähtud ajaks ja vastavalt lepingu mahule, mis on esitatud hanke lühikirjelduses. Virtsu sadama kai nr 1 rekonstrueerimise tulemusena uue parvlaeva vajadusteks valmib 2010 a. kevadeks kai pikkusega 105 meetrit, kusjuures vee sügavus kai ääres on 7,0 m. Kai servas olev akvatooriumi põhi kaetakse erosiooni tõkestamiseks betoonplaatidega. Rajatakse ka uus, ainult uuele parvlaevale sobiv kaldaramp koos mahasõiduga ootealale. Rekonstrueeritakse kommunikatsioonid, sealhulgas vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, elektrivarustus. Kaile paigaldatakse videovalve. Laevaohutuse tagamiseks paigaldatakse nõuetekohased vendrid ja lisapollarid.

Hankelepingu kestus päevades: 943 (sellest Tööde Täitmisaeg 213 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva).

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Evelin Kivi, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: evelin@saarteliinid.ee.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.07.2009.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 21.07.2009.a. kell 14:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: AS Kuressaare Ehitus

  • Lepingu kuupäev: 14.09.2009