Hankemenetluse teade!

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Virtsu sadam, kai nr 8 ehitamine. Laiendus”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.

Ehitustööde teostamise koht: Virtsu sadam, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond, Eesti Vabariik.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Hankedokumendid on tasulised. Hankedokumentide väljastamise maksumus on 191 krooni ilma käibemaksuta.

Hanke teostamise aeg:
algus: 28.09.2009.a.
lõpp: 07.11.2009.a.

Käesoleva ehitustööde hanke raames rajatakse kai laienduse katend ca 7300 m2 (killustik 350 mm ja asfaltbetoon 120 mm).

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Jalmar Jõksi, tel. 51 48 977, e-post: jalmar@saarteliinid.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.09.2009.a. kell 15:00.
Pakkumuste avamise aeg 22.09.2009.a. kell 15:10.

Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: Hankemenetlus lõppes RHS § 29 lg 3 p 4 alusel