Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega “Virtsu sadam, kai nr 8 tuuletõkkeseina ehitamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Ehitustööde teostamise koht: Virtsu sadam, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond.

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt ühe (1) nädala jooksul arvates hankelepingu jõustumisest;
lõpp: hiljemalt 15. november 2010.a.

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb teostada Virtsu sadama kai nr 8 avamere poolsele küljele tuuletõkkeseina ehitustööd.
Tööde aluseks on TaimoIB OÜ (11948512) töö nr 011 2010a: Virtsu sadama kai nr 8 tuuletõkkesein, alternatiivvariant puidust, tööprojekt.
Projekti raames rajatakse ca 208 jm tuuletõkkeseina. Tuuletõkkeseina kõgus kai pinnast on ca 5 m. Tuuletõkkeseinale rajatakse raudbetoonist postvundamendid 2 m sammuga. Tuuletõkkeseina põhikonstruktsioonid moodustavad raudbetoonvundament, terasest kandeposti jalg ja puitpostid ning kattelaudis (puidu immutusklass A; EN 351).

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee.

Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame elektrooniliselt (e-posti teel) taotlejale tema nõudmisel.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, 93819 Kuressaare, Saare maakond; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare 93819, Saare maakond.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.10.2010.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 01.10.2010.a. kell 14:10.

  • Võitja: AS Raunopol

  • Lepingu kuupäev: 08.10.2010