Virtsu sadama, parvlaeva ooteala laiendamine koos liikluskorraldusega
Hankemenetluse teade (nr 110750)
Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Virtsu sadam, parvlaeva ooteala laiendamine koos liikluskorraldusega”.
Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast.
Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 26.01.2009.a., hanke viitenumber 110750.
Ehitustööde teostamise koht: Virtsu sadam, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond, Eesti Vabariik.
Hankelepingu kestus 915 päeva, sellest Tööde Täitmisaeg 185 päeva, Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva.

Virtsu sadamaalal uuendatakse veevarustuse ja sadevete välisvõrgud, ehitatakse uus reovee kanalisatsiooni trass kailt nr 1 kuni sadamaala piiril Majaka tänava läheduses oleva pumbajaamani, rekonstrueeritakse elektrivõrgud ja välisvalgustus. Parvlaeva ooteala laieneb sadamahoone poole kolme lisaraja võrra. Vahetatakse välja kogu ooteala ja mahasõidu ala katendid, rekonstrueeritakse kõnniteed. Ooteala algusesse ehitatakse ühise varikatuse alla kaks piletimüügi kioskit. Ooteradadele pääsuks paigaldatakse radade algusesse tõkkepuud, mis avanevad pileti lunastamisel või kontrollimisel iseteeninduse terminali poolt. Kogu sadamaalal on lahendatud ohutu liikluskorraldus. Sõidukite pealesõidu tehnoloogia automatiseeritakse. Piletimüügi ja parvlaevale pealemineku korralduslikud küsimused ei kuulu antud hanke koosseisu, need lahendatakse parvlaevade operaatorfirma poolt.
Käesoleva hanke raames on ettenähtud olemasolevale parklale lisakohtade ehitamine ja olemasoleva parkla osaline rekonstrueerimine.

Hankelepingu kohaselt tuleb Töövõtjal antud hanke mahus ehitada välja uus veetrass osalisel kaevust VK-1 kuni kaevuni VK-4, pikkusega ca 180 m. Rajatakse reovee isevoolne ja survetrass parvlaevade ja sadamaterminali kanaliseerimiseks, kust need juhitakse Virtsu aleviku kanalisatsioonivõrku. Sadama ooteala valgustuseks püstitatakse 20 kuumtsingitud metallmasti Na-lampidega koos toitekaablite paigaldusega. Paigaldatakse ootealale ca 1100 m uusi 0,4 kV kaableid. Sadamaalal asendatakse ca 10000 m² ulatuses olemasolevaid ja juurdetulevaid katendeid. Ehitatakse kaks piletimüügi kioski ühise varikatuse alla, üks kioskitest on varustatud veega ja kanaliseeritud. Täiendatakse vihmavee kogumise ja puhastamise süsteeme. Rajatakse nõrkvoolu kaablikanalisatsioon telefoni- ja videokaablitele, arvutivõrk, valvesignalisatsioon, andmeside ja juhtimiskaablid.
Rekonstrueeritakse parkla, mis hakkab mahutama 174 sõiduautot ja 15 veoautot või bussi. Katendite alust pinda on ca 8500 m², millele tuleb paigaldada asfaltbetoon katendeid ca 6900 m² ja tänavakivi kõnniteedele ca 300 m² Mereäärne nõlv tuleb katta graniitkividega. Parkla on ümbritsetud 2 m kõrguse piirdeaiaga, varustatud välisvalgustuse ja videokaameratega. Alal on sajuvete kogumine, mis puhastatakse õlipüüduris.

Pakkumused või taotlused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Evelin Kivi, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: evelin@saarteliinid.ee.
Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup, tel. +372 45 30 142, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: peeter@saarteliinid.ee.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 19.03.2009.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 19.03.2009.a. kell 14:10.
Hankeleping on seotud Ühenduse poolt rahastatava projektiga: Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr 3.3.0100.08-0001.

  • Võitja: Facio Ehituse AS

  • Lepingu kuupäev: 17.04.2009