58°34’30.00”N ; 23°30’36.00”E

Virtsu sadam

Tehnilised näitajad

0
Kaide arv
0m
Veesõiduki suurim pikkus
0m
Veesõiduki suurim laius
0m
Veesõiduki suurim süvis
0m
Sissesõidutee väikseim laius
0m
Väikseim sügavus (EH2000)

Virtsu sadama teenused

Virtsu sadama <br> teenused

Aadress
Sadama ülevaataja
Sadama direktori asetäitja
Sadamakapten / direktor

Lisainfo

Raadioside:  ULL 14 kanalil. Raadiokutsung “Virtsu sadam”

Asukoht