Lihthanke nimetusega „Virtsu sadama kai nr 6 paalide vaheliste lainerahustusseinte ehitamine” (lihthanke viitenumber 154485 riigihangete registris) hanketeade asub riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register. Hankija väljastab hankedokumendid taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada hanketeate punktis I.1) märgitud Hankija elektronposti aadressile ylle@saarteliinid.ee Hankija väljastab hankedokumendid taotlejale elektronposti teel (e-kirja manuses).
Hankelepingu eseme lühikirjeldus:
Virtsu sadama kai nr 6 koosneb neljast gravitatsioonipaalist, mis on omavahel ühendatud käigusildadega. Kai nr 6 lõunaküljel paikneb Virtsu sadama väikelaevade sadamaosa. Väikelaevasadam koosneb 3 ujuvkaist, mis kinnituvad paalide külge. Tulenevalt sellest, et kai nr 6 koosneb paalidest ja paalide vahed on lahtised, siseneb N-kaarte tuultega väikelaevasadama akvatooriumisse lainetus. Lainetus on mitmel korral purustanud ujuvkaisid, samuti ei ole tagatud ujuvkaides seisvate ujuvaluste turvalisus. Väikelaevade ja ujuvkaide kaitseks ning ujuvaluste turvalisuse tagamiseks tuleb paalide vahelt väikelaevasadama akvatooriumisse pääsevat lainetust maha rahustada ehk akvatooriumisse siseneva laine kõrgust on vaja vähendada. 2000.a. on modelleeritud Virtsu sadamas tekkivat lainetust ning on leitud, et väikelaevasadama akvatooriumis võib esineda 1,3 m amplituudiga laineid, kai nr 6 ees võib esineda 2,0 m amplituudiga laineid.

  • Võitja: Aktsiaselts Raunopol

  • Lepingu kuupäev: 10.11.2014