Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt korraldatavale lihtmenetlusega riigihankele nimetusega „Virtsu sadamaterminali sisustuse ostmine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4. Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile Rohu 5, 93819 Kuressaare, faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.04.2009.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 27.04.2009.a. kell 14:05.

Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Peeter Oopkaup.

Lisateavet saab järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Virtsu sadam, Lääne maakond; kontaktisik: Ilmar Piilmann, tel. +372 47 75 160 või 50 56 575, faks +372 47 75 160, e-post: ilmar@saarteliinid.ee.

Hanke teostamise tähtaeg 30.mai 2009.a.

Käesoleva asjade ostmise hanke raames soovib hankija osta asjad, mis on vajalikud rekonstrueeritava sadamahoone sisustamiseks, s.h. mööbel, WC-de sisustus (peeglid, nagid, prügikastid jne), prügikastid ruumidesse, akende katted jne.

  • Võitja: AS Papera Mööblimaja

  • Lepingu kuupäev: 06.05.2009